Tρέχοντα Προγράμματα
 

 Ευρωπαϊκό Δίκτυο
κατά της Βίας

 

 

Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα δύο Φύλα


Τίτλος Προγράμματος (Ελληνικά): Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων II

Τίτλος Προγράμματος (Αγγλικά):  Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence - II (GEAR against IPV - II)

Κωδικός Προγράμματος: JUST/2013/DAP/AG/5408

Διάρκεια: 01.10.2014 – 01.10.2016

Συντονιστικός φορέας: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (Ελλάδα)

Φορείς-εταίροι

 • Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου - MIGS (Κύπρος)
 • Center for Education, Counselling and Research - CESI (Κροατία)
 • A.L.E.G - Association for Liberty and Equality of Gender (Ρουμανία)
 • Plataforma unitària contra les violències de gènere (Ισπανία)
 • Το Χαμόγελο του Παιδιού (Ελλάδα)

Εξωτερική Αξιολόγηση: Prof. Carol Hagemann-White

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

H Προσέγγιση GEAR against IPV

Η προσέγγιση «Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των δύο Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων» (GEAR against IPV: Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence) συνιστά μια συντονισμένη δράση πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης της βίας στις σχέσεις των εφήβων μέσω παρεμβάσεων στο σχολικό ή και σε άλλο πλαίσιο, οι οποίες καθοδηγούνται από ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό και στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση μαθητών/-ριών Β’ βάθμιας εκπαίδευσης από κατάλληλα καταρτισμένους/-ες εκπαιδευτικούς.

Κύριος στόχος είναι η προώθηση της δημιουργίας υγιών και ισότιμων σχέσεων ανάμεσα στα δύο φύλα και της ανάπτυξης μηδενικής ανοχής στη βία μέσα από ευαισθητοποίηση των εφήβων ως προς:
α) τα χαρακτηριστικά των υγιών και μη υγιών σχέσεων
β) την επίδραση που ασκούν στις σχέσεις τους οι στερεοτυπικές αντιλήψεις και οι κοινωνικά επιβεβλημένοι ρόλοι των δύο φύλων
γ) τον τρόπο με τον οποίο η άνιση κατανομή ισχύος ανάμεσα στα δύο φύλα συνδέεται με την εμφάνιση ψυχολογικής, σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης των γυναικών/κοριτσιών καθώς και
δ)  τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμβάλλουν οι έφηβοι/-ες στην αποτροπή της εμφάνισης όλων των μορφών έμφυλης βίας.

Καθώς όλα σχεδόν τα παιδιά και οι έφηβοι/-ες πηγαίνουν σχολείο, το εκπαιδευτικό σύστημα όλων των βαθμίδων αποτελεί το ιδανικό πλαίσιο όπου κατάλληλα επιμορφωμένοι/-ες εκπαιδευτικοί μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή τέτοιων παρεμβάσεων στο γενικό πληθυσμό. Είναι, επομένως, επιτακτική ανάγκη να υπάρχουν στα σχολεία προγράμματα που αφορούν στα στερεότυπα και στην ισότητα των φύλων, ως μέσο πρωτογενούς πρόληψης της έμφυλης βίας.

Η προσέγγιση GEAR against IPV αποτελεί μια πρόταση συστηματικής παρέμβασης στο σχολικό (ή και σε άλλο πλαίσιο), όπου κορίτσια και αγόρια καλούνται, μέσα από μια σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων, να διερευνήσουν αλλά και να αναθεωρήσουν τα στερεότυπα φύλου που έχουν «κληρονομήσει» και να προσεγγίσουν τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα ως ατομικές διαφορές και όχι ως χαρακτηριστικά υπεροχής του ενός φύλου έναντι του άλλου.

Οι Κύριες Δράσεις της Προσέγγισης GEAR against IPV

Σεμινάρια Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών που στοχεύουν σε:

 • θεωρητική και βιωματική επιμόρφωσή τους σε θέματα στερεοτυπικών αντιλήψεων για τους ρόλους των δύο φύλων, ισότητας των φύλων και έμφυλης βίας στις σχέσεις των εφήβων
 • παροχή της απαιτούμενης τεχνογνωσίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υλοποίηση και αξιολόγηση των βιωματικών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης εφήβων σε σχολικό ή άλλο πλαίσιο
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγνώρισης, χειρισμού και κατάλληλης παραπομπής τυχόν περιστατικών κακοποίησης παιδιών και εφήβων. 

Βιωματικά Εργαστήρια Ευαισθητοποίησης Εφήβων «Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα δύο Φύλα»

Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες παρέχεται σε εφήβους/-ες η δυνατότητα α) να διερευνήσουν και να αναθεωρήσουν –μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον- τα στερεότυπα φύλου που έχουν “κληρονομήσει” και β) να διερευνήσουν την επίδραση που έχουν στις σχέσεις τους οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα δύο φύλα και οι κοινωνικά κατασκευασμένοι ρόλοι των δύο φύλων καθώς και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται η άνιση κατανομή ισχύος ανάμεσα στα δύο φύλα με τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών. Επιπλέον, παρέχονται τα κατάλληλα εφόδια με τα οποία οι έφηβοι/-ες θα μπορούν να αναγνωρίζουν –σε πρωταρχικό στάδιο- τα μη υγιή ή ακόμη και βίαια χαρακτηριστικά μιας σχέσης αλλά και ενδυνάμωση έτσι ώστε να δημιουργούν υγιείς σχέσεις.

Ως εκ τούτου, απώτερος στόχος των εργαστηρίων είναι έφηβοι/-ες με λιγότερη ανοχή στη ΒΕΣ, περισσότερες γνώσεις για τα χαρακτηριστικά και τις συνέπειες της έμφυλης βίας, που είναι εφοδιασμένοι/-ες με «δεξιότητες προστασίας» από την βία στις ρομαντικές και ερωτικές σχέσεις και άλλες μορφές έμφυλης βίας, τόσο όσον αφορά τον εαυτό τους όσο και άτομα του περιβάλλοντός τους.

Μακροπρόθεσμος στόχος της παρέμβασης είναι οι σχέσεις των εφήβων να είναι υγιείς και να χαρακτηρίζονται από ισοτιµία και αλληλοσεβασµό, καθώς σε μια τέτοια σχέση είναι αδύνατον να εμφανιστεί το φαινόμενο της έμφυλης βίας.

Το Πρόγραμμα GEAR against IPV II στην Ελλάδα, περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

 • Επικαιροποίηση της Ελληνικής Έκδοσης GEAR against IPV
 • Υλοποίηση και αξιολόγηση επιμορφωτικών σεμιναρίων 90 εκπαιδευτικών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας [διάρκεια σεμιναρίου: 24 ώρες (3 - 4 ημέρες)]
 • Υλοποίηση και αξιολόγηση 30 βιωματικών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης εφήβων σε σχολεία Β’ βάθμιας εκπαίδευσης και σε άλλα πλαίσια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (ελάχιστη διάρκεια κάθε εργαστηρίου: 13 διδακτικές ώρες)
  • Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εφήβων για την έμφυλη βία μέσα από υλικά και μηνύματα που θα προκύψουν στα εργαστήρια από έργα των ίδιων των εφήβων
  • Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου με την ενεργή συμμετοχή των εφήβων και των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα
 • Ευρωπαϊκό Συνέδριο στην Αθήνα με στόχο τη ευρεία διάδοση της προσέγγισης GEAR against IPV και των αποτελεσμάτων, καθώς και την προώθηση της δημιουργίας νέων Εθνικών Εκδόσεων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και στα υποψήφια και εν δυνάμει υποψήφια προς ένταξη
 • Ενέργειες προώθησης της ένταξης του εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηρίων ευαισθητοποίησης εφήβων στο πρόγραμμα των σχολικών δραστηριοτήτων της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης 

Περισσότερες πληροφορίες 

 • για το πρόγραμμα και τις δράσεις του στην Ελλάδα βλ. στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.gear-ipv.eu
 • για το πρόγραμμα και τις δράσεις του σε άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άδεια χρήσης της Ελληνικής Έκδοσης GEAR against IPV ή δημιουργίας μιας νέας Έκδοσης GEAR against IPV ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος (www.gear-ipv.eu) ή να επικοινωνήσετε με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας.  

 Στοιχεία επικοινωνίας

Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (Ε.Δ.κ.Β.)
Ζαχαρίτσα 12, 11742, Αθήνα
Τηλ.: 210-92.25.491
Ε-mail: info@antiviolence-net.eu

 

European Commission
Directorate General Justice
 
Co-funded by the DAPHNE III Programme
of the European Union

 

Διαγωνισμός στο πλαίσιο της Καμπάνιας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Εφήβων

GEAR against IPV Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα students awareness raising prevention of intimate partner violence

Το «Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας» και ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνουν την έναρξη της Καμπάνιας «Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα».

Μια καμπάνια από έφηβες και έφηβους δημιουργούς

που απευθύνεται σε κάθε έφηβο και έφηβη της Ελλάδας

και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση όλων των εφήβων για το πώς μπορούν να χτίζουν υγιείς, ισότιμες σχέσεις, που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και είναι απαλλαγμένες από κάθε μορφής βία καθώς και για το τι μπορούν να κάνουν για να αντισταθούν στη βία (σε όποια μορφή κι αν την συναντούν στη ζωή τους).

Πάνω από 480 παιδιά από 21 σχολεία και 11 Σπίτια του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε ολόκληρη την Ελλάδα, αφού ευαισθητοποιήθηκαν τα ίδια σε ειδικά Εργαστήρια που συντόνισαν 33 εκπαιδευτικοί, έβαλαν τις σκέψεις, τα μηνύματα και όλη τους τη ζωντάνια στα έργα που δημιούργησαν αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη Καμπάνια.

26 ομάδες ευαισθητοποιημένων εφήβων δημιούργησαν, Αφίσες, Ζωγραφιές, Βίντεο, Παρουσιάσεις, Κολάζ… προκειμένου να διαδώσουν τα μηνύματά τους στα συνομήλικά τους άτομα, αγόρια και κορίτσια, σε όλη την Ελλάδα.

Πολύ ισχυρά μηνύματα για

 • την ισότητα των δύο φύλων
 • τις ισότιμες και υγιείς σχέσεις
 • την αναγνώριση της βίας στις σχέσεις των εφήβων
 • τους τρόπους αντίδρασης και απόρριψης κάθε μορφής έμφυλης βίας

Η καμπάνια «Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα» είναι κυρίως διαδικτυακή και θα ακολουθήσει τις παρακάτω φάσεις:

 • Α. Διαγωνισμός για την ανάδειξη νικητήριου έργου: 30 Μαΐου – 20 Ιουνίου 2016
 • Β. Έκθεση όλων των έργων στο πλαίσιο της ομότιτλης Ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2016
 • Γ. Διάρκεια της διαδικτυακής Καμπάνιας: δεν έχει τεθεί ημερομηνία λήξης της Καμπάνιας: θα «ζει» για όσο χρονικό διάστημα έφηβες και έφηβοι ενδιαφέρονται για τα μηνύματά της…

Η διαδικτυακή καμπάνια μόλις ξεκίνησε λοιπόν και σας καλούμε να μας βοηθήσετε να επιλέξουμε το νικητήριο έργο. Δείτε τα έργα των εφήβων και ψηφίστε εκείνο που, κατά τη γνώμη σας, είναι το καλύτερο!

Και τα 26 έργα θα τα βρείτε εδώ - Το πρώτο έργο θα αναδειχθεί με τα LIKES και όχι με τα views [το έργο που θα επιλεγεί θα έχει περίοπτη θέση στην Καμπάνια και θα επιλεγεί από συνδυασμό των ψήφων του κοινού και των ψήφων μιας Επιστημονικής Επιτροπής] 

Η καμπάνια θα υλοποιείται μέσω Facebook και ιστοσελίδων του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας, του Συλλόγου Το Χαμόγελο του Παιδιού, ενώ σημαντικό λόγο διαδραματίζει και η πλατφόρμα YouSmile του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Επίσης όλα τα υλικά θα είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.  

Ταυτότητα Προγράμματος

Ο διαγωνισμός και η καμπάνια υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα Δύο Φύλα» (GEAR against IPV - II).

Το Πρόγραμμα υλοποιείται υπό το συντονισμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας με τη συμμετοχή των εξής εταίρων:

 • Το Χαμόγελο του Παιδιού, Ελλάδα
 • Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS), Κύπρος
 • Center for Education, Counselling and Research (CESI), Κροατία
 • Association for Gender Equality and Liberty (ALEG), Ρουμανία
 • Plataforma unitària contra les violències de gènere, Ισπανία 

Με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Ένωσης

European Commission
Directorate General Justice
 
With financial support from the
DAPHNE III Programme of the European Union

Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών & Επαγγελματιών "Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα Δύο Φύλα"

   

Στις 1-3 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε το 1ο Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και Επαγγελματιών με τίτλο: "Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα Δύο Φύλα". Στο σεμινάριο συμμετείχαν 20 Εκπαιδευτικοί και Ψυχολόγοι που εργάζονται στον Σύλλογο "Το Χαμόγελο του Παιδιού" και στον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Αθηναίων. Στόχος του σεμιναρίου ήταν η: 
 • θεωρητική και βιωματική επιμόρφωσή των εκπαιδευόμενων σε θέματα στερεοτυπικών αντιλήψεων για τους ρόλους των δύο φύλων, ισότητας των φύλων και έμφυλης βίας στις σχέσεις των εφήβων
 • παροχή της απαιτούμενης τεχνογνωσίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υλοποίηση και αξιολόγηση των βιωματικών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης εφήβων
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγνώρισης, χειρισμού και κατάλληλης παραπομπής τυχόν περιστατικών κακοποίησης παιδιών και εφήβων.

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στο Studio YouSmile του Χαμόγελου του Παιδιού. Οι επαγγελματίες που παρακολούθησαν την επιμόρφωση έχουν ξεκινήσει την υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης εφήβων. Τα επόμενα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα (Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015) κατά την έναρξη του νέου σχολικού έτους με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών Β' βάθμιας εκπαίδευσης από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 

 
 

Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης
"Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα Δύο Φύλα"

Στις 31 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 2015 και 5-7 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε το 2ο και 3ο Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με τίτλο: "Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα Δύο Φύλα". Στο σεμινάριο συμμετείχαν 73 Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχος των σεμιναρίου ήταν η: 
 • βιωματική και θεωρητική επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα στερεοτυπικών αντιλήψεων για τους ρόλους των δύο φύλων, ισότητας των φύλων και έμφυλης βίας στις ρομαντικές/ερωτικές σχέσεις των εφήβων
 • παροχή της απαιτούμενης τεχνογνωσίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υλοποίηση και αξιολόγηση βιωματικών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης εφήβων σε σχολικό πλαίσιο
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγνώρισης, διαχείρισης και κατάλληλης παραπομπής τυχόν περιστατικών κακοποίησης παιδιών και εφήβων.
Από τους/τις εκπαιδευτικούς που επιμορφώθηκαν, τουλάχιστον 15 θα κληθούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης εφήβων μαθητών/-ριών στις τάξεις, υπό το συντονισμό και τη στήριξη του Ε.Δ.κ.Β. κατά το σχολικό έτος 2015-16.Τα σεμινάρια υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GEAR against IPV - II με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

GEAR against IPV Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα students awareness raising prevention of intimate partner violence

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις δράσεις του στην Ελλάδα καθώς και για δηλώσεις συμμετοχής στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών θα αναρτώνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην ιστοσελίδα και το Facebook του Ε.Δ.κ.Β.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας είναι ο συντονιστικός φορέας του Προγράμματος το οποίο είναι διάρκειας 2 ετών (Οκτώβριος 2014 - 2016).  

Ενημερωτικό Φυλλάδιο 

Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα Δύο Φύλα Πρόγραμμα πρόληψης βίας εφήβων μαθητών σχολείο GEAR against IPV primary prevention project intimate partner violence school adolescents

 
 

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Προγράμματος
"Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα Δύο Φύλα"

Στις 22-23 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο του προγράμματος "Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα Δύο Φύλα". 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1o ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 2ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Φωτογραφικό Υλικό

Κατά την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου παρουσιάστηκε η προσέγγιση GEAR against IPV, η φιλοσοφία της καθώς και το υλικό GEAR against IPV, στη βάση του οποίου έχουν δημιουργηθεί 7 Εθνικά Πακέτα που ανταποκρίνονται στις επιταγές του Άρθρου 14 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η υλοποίηση (εκπαίδευση εκπαιδευτικών και βιωματικά Εργαστήρια εφήβων) καθώς και η αξιολόγηση της παρέμβασης GEAR against IPV σε 7 Κράτη-Μέλη.

Στο τέλος της πρώτης ημέρας, πραγματοποιήθηκαν Ομάδες Εργασίας Εμπειρογνωμόνων, ειδικών στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης της Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ) και της έμφυλης βίας σε έφηβους/-ες από 31 Κράτη-Μέλη και υποψήφια προς ένταξη Κράτη. 

Τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και συμπεράσματα των Ομάδων Εργασίας.

Στην Καταληκτική Συνεδρία παρουσιάστηκαν τα σχετικά άρθρα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης με τη συμμετοχή εκπροσώπων Ευρωπαϊκών και Εθνικών Φορέων χάραξης πολιτικής. 

Το Συνέδριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GEAR against IPV - II με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις δράσεις του: βλ. στπ Facebook του Ε.Δ.κ.Β. και στην ιστοσελίδα του προγράμματος

European Commission
Directorate General Justice
 
With financial support from the
DAPHNE III Programme of the European Union

Ημερίδα Προγράμματος
"Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα Δύο Φύλα"

Στις 27 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος "Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα Δύο Φύλα". 

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Έπειτα από δύο επιμορφωτικά σεμινάρια 73 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το 2015, και με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, ξεκίνησε κατά το σχολικό έτος 2015-2016 η υλοποίηση Βιωματικών Εργαστηρίων Ευαισθητοποίησης μαθητών/-ριών σε θέματα στερεοτυπικών αντιλήψεων για τους ρόλους των δύο φύλων, ισότητας των φύλων και πρόληψης της έμφυλης βίας στις σχέσεις των εφήβων.

Υπό το συντονισμό του Ε.Δ.κ.Β., πραγματοποιήθηκαν 21 Εργαστήρια «Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα» σε Γυμνάσια και Λύκεια 14 Νομών σε 10 από τις 13 Περιφέρειες της χώρας μας. 

Μαθητές/-ριες και εκπαιδευτικοί εργάστηκαν με τεράστιο ζήλο κατά τη διάρκεια της χρονιάς και μετά τη δική τους ευαισθητοποίηση δημιούργησαν υλικά ευαισθητοποίησης των συνομηλίκων τους. Δημιούργησαν έργα, μέσω των οποίων, μεταδίδουν στα συνομήλικά τους άτομα μηνύματα για το πώς μπορούν να χτίζουν υγιείς, ισότιμες, σχέσεις, που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και είναι απαλλαγμένες από κάθε μορφής βία, καθώς και για το τι μπορούν εκείνοι και εκείνες να κάνουν για να αντισταθούν στη βία (σε όποια μορφή κι αν την συναντούν στη ζωή τους).
Όλα τα έργα των παιδιών περιλαμβάνονται σε διαδικτυακή εκστρατεία με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων των εφήβων της Ελλάδας. 
Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν και τα 11 αντίστοιχα βιωματικά εργαστήρια που υλοποιήθηκαν στα Σπίτια του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έπειτα από επιμορφωτικό σεμινάριο 20 εργαζόμενων, εκπαιδευτικών και ψυχολόγων. 
Συνολικά, επιμορφώσαμε 93 επαγγελματίες εκ των οποίων, το 1/3 υλοποίησαν με μεγάλη επιτυχία 32 εργαστήρια (διάρκειας τουλάχιστον 10 ωρών) σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας με τη συμμετοχή πάνω από 480 εφήβων!

Στις 27 Ιουνίου 2016 στην Ημερίδα του Προγράμματος επιβραβεύτηκε το έργο των μαθητών/-ριών και των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στα βιωματικά εργαστήρια που συμμετείχαν. Ομιλήτριες/ομιλητές ήταν δύο έφηβοι/-ες και ο/η εκπαιδευτικός κάθε ομάδας, που μας παρουσίασαν την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στα εργαστήρια

Η Ημερίδα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GEAR against IPV - II με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις δράσεις του: βλ. στπ Facebook του Ε.Δ.κ.Β. και στην ιστοσελίδα του προγράμματος

European Commission
Directorate General Justice
 
With financial support from the
DAPHNE III Programme of the European Union

Γράφοντας μετά τη Σιωπή: Ενισχύοντας τις Δεξιότητες Αυτοβιογραφικής Γραφής ως Μέσο Στήριξης Γυναικών που Επέζησαν της Έμφυλης Βίας


Πρόγραμμα Writing beyond the Silence - Promoting autobiographical writing competences to help survivors of gender violence (Project No.: JUST/2012/DAP/AG/3448)
 
Από το Φεβρουάριο του 2013, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DAPHNE III της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: “Γράφοντας μετά τη Σιωπή: Ενισχύοντας τις Δεξιότητες Αυτοβιογραφικής Γραφής ως Μέσο Στήριξης Γυναικών που Επέζησαν της Έμφυλης Βίας” (με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε). 
To Πρόγραμμα συντονίζεται από το Libera Università dell Autobiografia (Ιταλία), με εταίρους τους φορείς Provincia di Roma - Istituzione Solidea" (Ιταλία), Coolabora CRL (Πορτογαλία) και Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (Ε.Δ.κ.Β), που συντονίζει τις δράσεις του Προγράμματος στην Ελλάδα. Συμμετέχουν επίσης, ως συνεργαζόμενοι φορείς-εταίροι, το University of Beira (Πορτογαλία) και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.).

Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιείται Πρόγραμμα Κατάρτισης επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες σε κακοποιημένες γυναίκες στις τρεις συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία). Το πρόγραμμα "Γράφοντας μετά τη Σιωπή" έχει στόχο να καταρτίσει επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες σε κακοποιημένες γυναίκες στη χρήση της Αυτοβιογραφικής Γραφής με τρόπο που να μπορούν να την ενσωματώσουν στην καθημερινή τους εργασία, με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση και τη στήριξη των γυναικών που έχουν βιώσει εμπειρίες κακοποίησης (Ιστοσελίδα προγράμματος: http://writingbeyond.eu/).   

 

Γράφοντας μετά τη Σιωπή: Ενισχύοντας τις Δεξιότητες Αυτοβιογραφικής Γραφής ως μέσο Στήριξης Γυναικών που Επέζησαν της Έμφυλης Βίας

 
Στο πλαίσιο του προγράμματος, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας διοργάνωσε στις 28 Φεβρουαρίου 2014 Συνέδριο με τίτλο: 
"Γράφοντας μετά τη Σιωπή: Η αυτοβιογραφική γραφή ως μέσο στήριξης κακοποιημένων γυναικών"  
 
   

Φωτογραφικό Υλικό 

        

        

                

    
Το Συνέδριο διεξήχθη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: “Γράφοντας μετά τη Σιωπή: Ενισχύοντας τις Δεξιότητες Αυτοβιογραφικής Γραφής ως Μέσο Στήριξης Γυναικών που Επέζησαν της Έμφυλης Βίας” (με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος DAPHNE III της Ε.E.)

European Commission
Directorate General Justice
 
With financial support from the
DAPHNE III Programme of the European Union

 


Copyright © 2007-2014 European Anti-Violence Network